Құрбан айт құтты мереке!

Әлемдік деңгейде мәртебесі биік діни мереке саналатын Құрбан айт барша мұсылман қауымына ортақ ұлық мейрам. Осы айтулы мереке шеңберінде 16 қазан күні «Көкше» академиясының «Жас-қыран» жас ақын-жазушылар қауымдастығы Науан Хазірет атындағы орталық мешітпен бірлесе отырып  «Құрбан айт құтты мереке» атты  мүшәйра өткізді.

Аталмыш іс-шараға «Көкше» академиясының жас ақындарымен қатар Ақан сері атындағы мәдениет колледжінің, Ж.Мусин атындағы педагогикалық колледждің, Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің жас қалам тербеушілері қатысты.

Айтыскер ақын, М.Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап-ғылыми кітапхананың директоры Арман Бердалин, ақын, халықаралық «Шабыт» фестивалінің екі мәрте лауреаты және бас жүлдегері, Қазақстан Жастар одағының, «Серпер» сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар және Журналистер одағының мүшесі Алмас Темірбай, «Ақ қауырсын» поэзиялық клубының жетекшісі Қуаныш Иманбаевтар қазылық еткен мүшайраның қорытындысын шығарды. Додалы сында алға суырылып шыққан ақындар дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. 3 жүлделі орынды Ақан сері атындағы мәдениет колледжінің 4 курс студенті Екпін Тоқтар алса, 2 орынды «Көкше» академиясының студенттері Серік Нұртуған мен Нұргүл Нұрбайқызы бөлісті, ал бас жүлде Ж.Мусин атындағы педагогикалық колледждің 3 курс студенті Үсен Табысбек қанжығасына байлады.

"Р?міздерім-ма?танышым!"-м?ш?йрасы с?тті ?тті.

«Р?міздерім - ма?танышым»

        ?стіміздегі жылды? 25-ші с?уірінде к?ндізгі са?ат 17.00-де  «К?кше» академиясыны? д?рісхана залында А?мола облысты? ішкі саясат бас?армасы мен «К?кше» академиясыны? «Жас ?ыран» жас а?ын-жазушылар ?ауымдасты?ыны? ?йымдастыруымен  облыс орталы?ында?ы жо?ары о?у орындарыны? студенттері арасында ?аза?стан Республикасы р?міздеріні? к?ніне арнал?ан «Р?міздерім - ма?танышым» атты жас а?ындарды? м?ш?йрасы ?тті.

Ел басы Н. ?. Назарбаев ?аза?стан Республикасы мемлекеттік р?міздеріні? к?ніне арнал?ан «Мені? ?аза?станым» республикалы? жастар форумында с?йлеген с?зінде: «Мемлекеттік р?міздер – елімізді? егемендігі мен т?уелсіздігін паш ететін нышандар. Б?л р?міздер бізді? мемлекетімізді? ?ткені, б?гіні мен болаша?ы арасында?ы саба?тасты?ты? жар?ын бейнесі. Мемлекеттік р?міздер – хал?ымызды? рухын, ?лтты? салт-санасын, ?а?арманды?ы мен даналы?ын, болаша??а ?мітін, арман-тілегін жеткізетін ерекше ??нды белгілер. Желбіреген аспан т?стес байра?ымыз хал?ымызды? арманын ас?а?татып, ?ыран б?ркіттей елімізді аспан ?лемінде ?алы?татып т?р», - деп атап к?рсетті.

?йымдастырылып отыр?ан м?шайраны? да басты ма?саты  жастарды Отанс?йгіштікке, адамгершілікке, Отаны мен хал?ына адал ?ызмет етуге, еліні? Туын, Елта?басын, ?н?ранын ?астерлеп, ??рметтеуге, хал?ыны? тегін, тарихын білуге т?рбиелеу.

Р?міздерге арнал?ан ?ле?-жырлар ар?ылы ?ткеніміз бен б?гінімізді саралап, Т?уелсіз елімізді? жар?ын бейнесі мен кемелді келешегін ж?ртшылы??а насихаттау. Мемлекеттік р?міздерді ?астерлеуге ша?ыру ар?ылы жастарды? отаншылды? рухын оятып, Отанс?йгіштік сезімін жігерлендіру, еліне, жеріне деген махаббатын арттыру, ?лі таныла ?ойма?ан жас а?ындарды аны?тау.

          ??тты?тау с?з филология ?ылымдарыны? докторы, профессор Малгаждаров ?асиет Какен?лы мен А?мола облысы ішкі саясат бас?армасыны? а?паратты? саясат б?лiмiні? бас маман Еркін ?айыржан?лы Сейітов?а беріледі.

М?ш?йра?а  «К?кше» академиясыны?, Ш.У?лиханов атында?ы К?кшетау мемлекеттік университетіні?, «А?ан Сері  атында?ы К?кшетау м?дениет колледжіні?» студенттері ?атысты.

        ?аламызды? беделді а?ындары Алмас Темірбай, Бауыржан ?ара?ыз?лы, Арман Бердалин сынды ?азылар ал?асынаны? ?атал сынынан с?рінбей бас ж?лдені «К?кше» академиясыны? 1 курс студенті Бектемісова Айгерім же?іп алды, ал 2 орынды А?ан Сері  атында?ы К?кшетау м?дениет колледжіні? студенті ?бділ Н?рислам  ?ажы?асына байласа, 3 орын «К?кше» академиясыны? 2 курс студенті Н?рг?л Н?рбай?ызы иеленді. Жас  а?ындарымыз ба?алы сыйлы?тармен марапатталады.

      Ту?ан жер киелі ??ымды ?р ?аза?станды? ??рмет т?ту?а, оны ?астерлеуге міндетті екенін ?мытпайы?. «Ел ерімен ма?танар, жер ке?імен ма?танар» деген, елімізді ?ор?ар ер-азаматтар, асыл ?рпа?тар, т?рбиелі ?л-?ыздар к?бейе берсін.

 

Балауса Сартай?ызы